حسین بهرامی
حسین بهرامی

شهر سوسنگرد

  •  1401-06-13
  •  

شهر سوسنگرد در ابتدا روستایی به نام «دشت میشان» بوده‌است که بعدها در زمان حکومت رضاشاه به نام کهن تر آن یعنی سوسنگرد تغییر نام یافت.[۳]

در زمان جنگ، ارتش عراق ۳ بار برای تصرف سوسنگرد تلاش کرد که با مقاومت ارتش ایران و نیروهای مردمی مواجه گردید، ولی در حمله سوم شهر در محاصره ارتش عراق قرار گرفت؛ ولی دیری نپایید که عراقی‌ها شکست خوردند و سوسنگرد آزاد شد. از افرادی که در این شهر باقی‌مانده بودند، رزمنده‌های آذربایجانی بودند که، به خاطر همین در شهر تبریز بوستانی به همین نام، نامگذاری شده۶]

نظر خود را بگذارید